Dziś jest środa, 01 kwietnia 2020 r. Do konca roku szkolnego pozostalo145 dni .
Pedagog
Strona główna Zadania pedagoga Aktualności Dla uczniaDla rodzicaDla nauczyciela Ważne adresy
 
Czas ucieka!Dbaj o minuty, a godziny, dni i lata
same o siebie zadbają.
Bo sztuka życia, to mądre wykorzystanie czasu.

 
Ciekawe strony
Kuratorium Oświaty
Krzeszowice.pl Nasza-klasa.plNasza szkoła w NKKlasztor w Czernej


 

Dla nauczyciela
 

Leksykon pojęć stosowanych w opiniach psychologiczno - pedagogicznych

 

 

Analiza i synteza - ogół czynności dokonania rozkładu całości w na poszczególne elementy składowe bądź składania elementów w całość

 

Analizatory - podstawa odbioru i przetwarzania bodźców

 

Analizator wzrokowy - podstawowy proces niezbędny w nauce czytania i pisania. Postrzegania tekstu, wyodrębniania wyrazu, liter

 

Analizator słuchowy - zdolność różnicowania głosek, dzięki dokonywaniu analizy dźwięków mowy i odróżniania ich(słuch fonemowy). Umiejętność fonologiczna w zakresie operowania cząstkami fonologicznymi ( głoski, sylaby, logotomy)

 

Analiza głoskowa - umiejętność rozkładu słów na poszczególne elementy składowe

 

Analiza sylabowa - umiejętność rozkładu słów na sylaby

 

Błędy specyficzne - błędy typowe, charakterystyczne dla dysleksji rozwojowej

                   Błędy specyficzne dla zaburzeń wzrokowych:

                       - mylenie liter o podobnym kształcie

                       - mylenie odtwarzania położenia liter

                       - błędy typowo ortograficzne

              

                   Błędy specyficzne dla zaburzeń słuchowych:

                        - opuszczanie liter

                        - dodawanie liter

                        - przestawianie kolejności liter

                        - mylenie samogłosek y-i

                        - trudności z różnicowaniem i-j

Deficyty rozwojowe - fragmentaryczne zaburzenia rozwoju psychomotorycznego (opóźnienia w rozwoju motoryki małej i dużej)

 

Dysleksja - specyficzne trudności w czytaniu

 

Dysgrafia - specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej formy graficznej pisma

 

Dysortografia - specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni

 

Głęboka dysleksja rozwojowa - poważne zaburzenia o specyficznym charakterze w uczeniu się

 

Koordynacja wzrokowo - ruchowa - zharmonizowanie funkcji wzrokowych i ruchowo - manipulacyjnych

 

Lateralizacja jednostronna - dominacja czynności ruchowych jednej strony ciała

 

Lateralizacja skrzyżowana - ustalona dominacja narządów ruchu i wzroku

 

Pamięć słuchowa - zdolność do utrwalania i przypominania informacji dźwiękowej

 

Ryzyko dysleksji - obecność symptomów dysharmonijnego rozwoju psychoruchowego dziecka, które zapowiadają wystąpienie dysleksji rozwojowej

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Czernej
Czerna 274
32 - 063 Krzeszowice