Dziś jest wtorek, 17 września 2019 r. Od rozpoczecia wakacji mine3o 23 dni
Szkoła
B I P Nasz patron Historia szkoły Budynki i pomieszczenia Fotogaleria Oferta szkoły Dyrekcja Nauczyciele Konkursy Sukcesy sportowe i inne Jadłospis Promocja zdrowia Statut Szkoła sportowych talentówWyprawka PrzedszkoleRekrutacja Zielona szkoła Projekt edukacyjny Dziennik elektroniczny Przedszkole Pedagog Świetlica Plan lekcji Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 Biblioteka Pliki do pobrania Kontakt
 
Czas ucieka!Dbaj o minuty, a godziny, dni i lata
same o siebie zadbają.
Bo sztuka życia, to mądre wykorzystanie czasu.

 
 
Ciekawe strony
Urzšd Miejski
Regulamin

 

Pogoda


 


 

Aktualności
 


GRATULACJE
Nasze reprezentantki: Zuzanna Smółka i Julia Ostachowska - uczennice klasy V
zdobyły III miejsce w XI Gminnym Konkursie j. angielskiego "English is cool" który odbył się w SP w Filipowicach.
Jesteśmy dumni i gratulujemy:-)

KONKURS

Stypendium 2019/2020

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Rekrutacja dla uczniów kończących klasę 8 odbywa sie poprzez platformy:
a) powiat krakowski i Kraków -
https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action
b) Chrzanów i Trzebinia
https://malopolska.edu.com.pl/
TERMINARZ
 od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (wydruk podania podpisany przez rodziców zawozi się do szkoły pierwszego wyboru)
 od 21 do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkół o kopie lub oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu
 28 czerwca 2019 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół
 do 3 lipca 2019 r. – szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wydają kandydatom skierowania na badania lekarskie
 do 9 lipca 2019 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany przez złożenie w niej oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w technikach i branżowych szkołach I stopnia także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 10 lipca 2019 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół
Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do wybranych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym, będą mogli uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, organizowanym przez dyrektorów szkół dysponujących nadal wolnymi miejscami.


<< 2 z 69 >>

 

 

Szkoła Podstawowa w Czernej
Czerna 274
32 - 063 Krzeszowice