Dziś jest sobota, 24 października 2020 r. Od rozpoczecia wakacji mine3o 60 dni
Szkoła
Nasz patron Historia szkoły Budynki i pomieszczenia Fotogaleria Oferta szkoły Dyrekcja Dokumenty Swietlica proponuje Pomoc pedagogiczna Biblioteka proponuje BIP Nauczyciele Sukcesy sportowe i inne Jadłospis Statut Rekrutacja Projekt edukacyjny Dziennik elektroniczny Przedszkole Pliki do pobrania przedszkole Pedagog Świetlica Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 Biblioteka Pliki do pobrania Kontakt
 
Czas ucieka!Dbaj o minuty, a godziny, dni i lata
same o siebie zadbają.
Bo sztuka życia, to mądre wykorzystanie czasu.

 
 
Ciekawe strony
Urzšd Miejski
Regulamin

 

Pogoda


 


 

Aktualności
 


Harmonogram wypożyczania podręczników na rok szkolny 2020/2021
2 września w środę

9:00-10:00 klasa 2 ( podręczniki dla klasy drugiej pobierze wychowawca klasy )
10:15-11:15 klasa 6
11:30-12:30 klasa 5

Klasa 7 zostanie poinformowana w chwili jak tylko biblioteka będzie dysponowała podręcznikami - proszę o cierpliwość

***************
4 września w piątek

9:00-10:00 klasa 1

Klasie 3 podręczniki pobrała wychowawczyni

*****************
Uwaga!!!

Obsłużeni zostaną tylko Ci użytkownicy biblioteki, którzy zachowają zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego:
- obowiązkowa maseczka
- zachowanie odległości od siebie co najmniej 1,5 metra.

Komunikat 1 z dnia 20 sierpnia 2020
Drodzy Rodzice i Uczniowie,


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernej informuje, że szczegóły dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego i funkcjonowania szkoły pojawią się w komunikatach na naszej stronie w czwartek 27 sierpnia w godzinach popołudniowych. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną i zmienność procedur, chcemy, aby nasze ogłoszenia były precyzyjne. Dlatego prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość, a stosowne komunikaty pojawią się tak szybko, jak to będzie możliwe.

Marzena Banaczyk-Niemiec
Dyrektor Szkoły


Informacja dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu 2020r.
1. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca br. Jednocześnie dyrektor szkoły poświadczy za zgodność z oryginałem 3 kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i przekaże je w tym samym dniu absolwentowi naszej szkoły.
2. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).
3. Absolwenci szkoły podstawowej będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.
4. Przypominam najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.
1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje.
W 2020 r. możliwe jest:
a)przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
ALBO
b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu /zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
2) 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
3) Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej(do 4 sierpnia).
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:
•stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/ edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021)
•stronach internetowych kuratoriów oświaty
•stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

Marzena Banaczyk-Niemiec
Dyrektor Szkoły


WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 PRZEDSZKOLE BĘDZIE KORZYSTAĆ Z PAKIETU EDUKACYJNEGO ORAZ Z WYPRAWKI PRZEDSZKOLNEJ, KTÓRA ZOSTANIE ZAKUPIONA PO UZGODNIENIU WYCHOWAWCY Z RODZICAMI W DNIU 02.09.2020 NA ZEBRANIU.


<< 2 z 78 >>

 

 

Szkoła Podstawowa w Czernej
Czerna 274
32 - 063 Krzeszowice