Dzi¶ jest czwartek, 21 listopada 2019 r. Do konca roku szkolnego pozostalo277 dni
Szkoła
B I P Nasz patron Historia szkoły Budynki i pomieszczenia Fotogaleria Oferta szkoły Dyrekcja Nauczyciele Konkursy Sukcesy sportowe i inne Jadłospis Promocja zdrowia Statut Rekrutacja Zielona szkoła Projekt edukacyjny Dziennik elektroniczny Przedszkole Pedagog ¦wietlica Plan lekcji Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 Biblioteka Pliki do pobrania Kontakt
 
Czas ucieka!Dbaj o minuty, a godziny, dni i lata
same o siebie zadbaj±.
Bo sztuka życia, to m±dre wykorzystanie czasu.

 
 
Ciekawe strony
Urząd Miejski
Regulamin

 

Pogoda


 


 

Rekrutacja
 


Dokument bez tytułu Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedzkolnego na rok szkolny 2019/2020

Wniosek o przyjęcie do klasy I

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Zgłoszenie do klasy I

Dane osobowe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

I KLASY I SZKOŁY

PODSTAWOWEJ IM. mjr JÓZEFA RYŁKO W CZERNEJ

 NA ROK

SZKOLNY 2019/2020

 

Działając na podstawie Zarządzenia nr 33/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice na rok szkolny 2019/2020,

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Ryłko w Czernej ogłasza REKRUTACJĘ do oddziału przedszkolnego oraz klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020:  
oddział przedszkolny - dzieci z rocznika ,2013, 2014, 2015,2016

 Terminy:

1.do 22 lutego 2019r. – złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego /dotyczy dzieci uczęszczających obecnie do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czernej
2.od 1 marca do 15 marca 2019r. do godz. 12:00 – złożenie przez rodziców wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

 klasa I
Terminy:
1.do 22 lutego 2019r– złożenie przez rodziców zgłoszenia do klasy I/ dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły: w Czernej i Nowej Góry/
2.od 1 marca do 15 marca 2019r.do godz. 12:00 - złożenie przez rodziców wniosku o przyjęcie do klasy I / dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły/

Zgłoszenia, deklaracje, wnioski można pobrać w sekretariacie Szkoły w godzinach od 8.00-12.00 lub ze strony internetowej szkoły: spczerna.edu.pl
Dodatkowe informacje można uzyskac pod numerem telefonu   12 282 14 69 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00


REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

I KLASY I SZKOŁY

PODSTAWOWEJ IM. mjr JÓZEFA RYŁKO W CZERNEJ

 NA ROK

SZKOLNY 2018/2019

 

Działając na podstawie Zarządzenia nr 35/2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice na rok szkolny 2018/2019,

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Ryłko w Czernej ogłasza REKRUTACJĘ do oddziału przedszkolnego oraz klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019:  
oddział przedszkolny - dzieci z rocznika 2012,2013, 2014, 2015

 Terminy:

1.do 21 lutego 2018r. – złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego /dotyczy dzieci uczęszczających obecnie do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czernej
2.od 1 marca do 16 marca 2018r. do godz. 14:00 – złożenie przez rodziców wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

 klasa I
Terminy:
1.do 21 lutego 2018r– złożenie przez rodziców zgłoszenia do klasy I/dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły: w Czernej i Nowej Góry/
2.od 1 marca do 16 marca 2018r.do godz. 14:00 - złożenie przez rodziców wniosku o przyjęcie do klasy I / dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły/


REKRUTACJA

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 – informacje dla rodziców

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej uczniów zamieszkałych na terenie szkoły, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców uczniów  zamieszkałych  w naszym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klas pierwszych  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w miarę posiadanych wolnych miejsc. Rodzice składają w sekretariacie szkoły wniosek wraz z załącznikami według wzorów podanych poniżej.

 

UWAGA!

Rodzice uczniów z obwodu szkoły podstawowej proszeni są w wypełnienie zgłoszenia.

Rodzice uczniów spoza obwodu szkoły podstawowej proszeni są w wypełnienie wniosku.


 

Działając na podstawie Zarządzenia nr 61/2017 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice na rok szkolny 2017/2018,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernej ogłasza REKRUTACJĘ do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podsawowej w Czernej w terminie od 15 marca 2017 r. do 28 marca 2017 r do godz 15:00

Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Czernej można pobrać w sekretariacie szkoly bądź poniżej na tej stronie internetowej

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KRZESZOWICE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania
przedszkolneqo w kolejnym roku szkolnym

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 marca 2017 r. do 28 marca 2017 r. do godz. 15.00

od 22 maja 2017 r. do 23 maja 2017 r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy

od 29 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r.

od 24 maja 2017 r. do 25 maja 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 kwietnia 2017 r. godz. 13.00

9 czerwca 2017 r. godz. 13.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia

od 19 kwietnia 2017 r. od godz. 13.00 do 21 kwietnia 2017 r. do godz. 13.00

od 9 czerwca 2017 r. od godz. 13.00 do 13 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy
przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Pobierz dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Ryłko w Czernej zaprasza na zapisy do oddziału przedszkolnego oraz klasy I na rok szkolny 2016/2017

 

Zapisy do oddziału przedszkolnego

1.dzieci w wieku 6 lat (rok urodzenia 2010), które są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne

2.dzieci w wieku 5 lat (rok urodzenia 2011) i 4 lat (rok urodzenia 2012)

 

Terminy:

1.         do 23 lutego 2016r. – złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego /dotyczy dzieci uczęszczających obecnie do  oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Czernej/

2.         od 1 marca do 18 marca 2016r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka  do oddziału przedszkolnego

3.         12 kwietnia 2016r. godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych

4.         od 12 kwietnia od 13:00  do 15 kwietnia 2016r. do godziny 15:00 – potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5.         18 kwietnia 2016r. godz. 13:00 - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

 

Zapisy do klasy I

 

       Terminy:

6.         od 1 marca do 31 marca 2016r. do godz. 15:00 – złożenie zgłoszenia / dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły: w Czerna i Nowa Góra/ lub wniosku / dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły/ o przyjęcie do klasy I

7.          25 kwietnia godz.13:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych do klasy I

8.         3.od 25 kwietnia od godz. 13:00 do 27 kwietnia 2016r do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia / dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły/

6.         29 kwietnia 2016 godz. 13:00 - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych do klasy I

Zgłoszenia, deklaracje i wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły  w godz. 8.00 – 15.00

lub ze strony internetowej szkoły:

www.spczerna.edu.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać

Pod numerem telefonu 12 282 14 69

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00


Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz klasy I

na rok szkolny 2015/2016

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Ryłko w Czernej zaprasza na zapisy:

                    do oddziału przedszkolnego   oraz do klasy I

     -    dzieci w wieku 5 lat, które są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,

     -  oraz dzieci w wieku 4 lat


  

Zapisy odbędą się w terminie:

                                     od 3 marca 2015r. do 16 marca 2015r.  w godz. 13.00 – 15.00

 9 marca 2015r. w godz. 18.00 – 20.00

Do oddziału przedszkolnego dzieci przyjmowane są na podstawie wniosku. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na terenie miejscowości Czerna i Nowa Góra, przyjmowane są z urzędu, natomiast spoza obwodu szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

Do klasy I dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia, natomiast spoza obwodu szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie wniosku (szczegółowe informacje znajdują się w statucie szkoły)

     Zgłoszenia i wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00 lub ze strony internetowej szkoły: sp.czerna.najlpepsza.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 12 282 14 69 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

ZARZĄDZENIE NR 4/2013

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernej

z dnia 14 lutego 2013r.

dotyczące wprowadzenia Zasad i Terminów Rekrutacji w Szkole Podstawowej w Czernej 

 

 

Na podstawie art. 14 ust 3 Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

zarządzam, co następuje

§ 1

  1. Wprowadzam Zasady i Terminy Rekrutacji w Szkole Podstawowej w Czernej na rok szkolny 2013/2014, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informuję, że zgodnie z art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) „Dziecko w wieku 5 i 6 lat  jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego”.

§3

Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Czernej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Dyrektor Szkoły Marzena Banaczyk-Niemiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Czernej
Czerna 274
32 - 063 Krzeszowice