Dzi¶ jest sobota, 24 paĽdziernika 2020 r. Od rozpoczecia wakacji mine3o 60 dni
Szkoła
Nasz patron Historia szkoły Budynki i pomieszczenia Fotogaleria Oferta szkoły Dyrekcja Dokumenty Swietlica proponuje Pomoc pedagogiczna Biblioteka proponuje BIP Nauczyciele Sukcesy sportowe i inne Jadłospis Statut Rekrutacja Projekt edukacyjny Dziennik elektroniczny Przedszkole Pliki do pobrania przedszkole Pedagog ¦wietlica Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 Biblioteka Pliki do pobrania Kontakt
 
Czas ucieka!Dbaj o minuty, a godziny, dni i lata
same o siebie zadbaj±.
Bo sztuka życia, to m±dre wykorzystanie czasu.

 
 
Ciekawe strony
Urząd Miejski
Regulamin

 

Pogoda


 


 

Rekrutacja
 


Dokument bez tytułu Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedzkolnego na rok szkolny 2020/2021

Wniosek o przyjęcie do klasy I

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Zgłoszenie do klasy I

Dane osobowe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                         REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej ogłasza rekrutację 

do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021. Karty do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły

  • Zgłoszenie  – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej
  • Wniosek – dla dzieci spoza obwodu

Termin składania dokumentów od 2 do 16 marca 2020r. do godz. 15.00 w sekretariacie placówki.

 

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernej ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021. Karty należy składać w sekretariacie placówki w terminach:

  • od 17 do 28 lutego 2020r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego – karty dostępne u wychowawczyń grup,

od 2 do 16 marca 2020r. do 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola - wnioski można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola

dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 

 Uwaga:  Rodzice dzieci już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole składają tylko Deklarację Kontynuowania Wychowania Przedszkolnego w naszej placówce.

Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego

 

Wszystkie dzieci zostały przyjęte do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Czernej.

Przypominam, że rodzice dzieci, które po raz pierwszy będą uczęszczać do przedszkola zobowiązani są w terminie do 10 kwietnia do godz. 15.00 złożyć „Oświadczenie woli przyjęcia”, które można przesłać na e-mail placówki spczerna@onet.pl lub włożyć do skrzynki pocztowej znajdującej się przy bramie do górnego budynku szkoły.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie informacji na e-mail placówki tych Państwa, których dziecko nie będzie uczęszczało do naszego przedszkola, w związku
z zakwalifikowaniem się do innego.

 

UWAGA REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNEJ

 

 Wszystkie dzieci zostały przyjęte do klasy pierwszej. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są w terminie do 14 kwietnia do godz. 15.00 złożyć „Oświadczenie woli przyjęcia, które można przesłać na e-mail placówki lub włożyć do skrzynki pocztowej znajdującej się przy głównym wejściu do budynku górnego szkoły.

 

  

 

Szkoła Podstawowa w Czernej
Czerna 274
32 - 063 Krzeszowice