Dziś jest środa, 12 sierpnia 2020 r. Do konca roku szkolnego pozostalo12 dni
Szkoła
Nasz patron Historia szkoły Budynki i pomieszczenia Fotogaleria Oferta szkoły Dyrekcja Swietlica proponuje Pomoc pedagogiczna Biblioteka proponuje BIP Nauczyciele Sukcesy sportowe i inne Jadłospis Statut Rekrutacja Projekt edukacyjny Dziennik elektroniczny Przedszkole Pliki do pobrania przedszkole Pedagog Świetlica Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 Biblioteka Pliki do pobrania Kontakt
 
Czas ucieka!Dbaj o minuty, a godziny, dni i lata
same o siebie zadbają.
Bo sztuka życia, to mądre wykorzystanie czasu.

 
 
Ciekawe strony
Urzšd Miejski
Regulamin

 

Pogoda


 


 

Aktualności
 


Informacja dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu 2020r.
1. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca br. Jednocześnie dyrektor szkoły poświadczy za zgodność z oryginałem 3 kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i przekaże je w tym samym dniu absolwentowi naszej szkoły.
2. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).
3. Absolwenci szkoły podstawowej będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.
4. Przypominam najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.
1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje.
W 2020 r. możliwe jest:
a)przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
ALBO
b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu /zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
2) 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
3) Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej(do 4 sierpnia).
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:
•stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/ edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021)
•stronach internetowych kuratoriów oświaty
•stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

Marzena Banaczyk-Niemiec
Dyrektor Szkoły


WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 PRZEDSZKOLE BĘDZIE KORZYSTAĆ Z PAKIETU EDUKACYJNEGO ORAZ Z WYPRAWKI PRZEDSZKOLNEJ, KTÓRA ZOSTANIE ZAKUPIONA PO UZGODNIENIU WYCHOWAWCY Z RODZICAMI W DNIU 02.09.2020 NA ZEBRANIU.

Wyprawka pierwszoklasisty 2020/2021
PODRĘCZNIKI
Zestaw podręczników i ćwiczeń - zapewnia szkoła na początku roku szkolnego.
Rodzice są proszeni o zakup,we własnym zakresie, ćwiczeń do religii bez podręcznika (" Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa", wydawnictwo św. Stanisława, Kraków )

WYPOSAŻENIE PIÓRNIKA:
* dwa dobrze piszące ołówki,
* gumka,
* 12 podstawowych kolorów kredek ołówkowych,
* temperówka z pojemniczkiem,
* nożyczki z zaokrąglonymi czubkami ( jeśli dziecko jest leworęczne to dla osoby leworęcznej ),
* klej w sztyfcie,
* krótka linijka,
* pióro na naboje ( jeśli dziecko jest leworęczne to nakładka dla osoby leworęcznej )

PRZYBORY, KTÓRE DZIECI PRZYNOSZĄ DO KLASY:
* blok techniczny A4 z białymi kartkami,
* blok A4 z kolorowymi kartkami,
* ryza białego papieru A4,
* bibuła,
* plastelina,
* farby plakatowe 12 kolorów,
* kubeczek na wodę ( potrzebny podczas malowania farbami ),
* 2 pędzle,
* 2 rolki ręczników papierowych,
* 1 klej magik
* 2 zeszyty w cienką linie 16 kartkowe,
* 3 zeszyty w kratkę ( religia, język angielski, matematyka ) 16 kartkowe,
* zeszyt w pięciolinie,
* 2 teczki na gumkę

BARDZO PROSZĘ ABY WSZYSTKIE MATERIAŁY I PRZYBORY ZOSTAŁY PODPISANE IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA


STRÓJ GIMNASTYCZNY W PODPISANYM WORKU:
* biała koszulka,
* czarne spodenki,
* nie ślizgające się obuwie sportowe

STRÓJ GALOWY ( na uroczystości szkolne )
* biała bluzka/koszula
* granatowa lub czarna spódnica/spodnie

SUKCES NASZEGO UCZNIA W 65. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM - ELIMINACJE POWIATU KRAKOWSKIEGO

Z ogromną dumą i radością pragniemy poinformować, że nasz uczeń Bartosz Godyń, dzięki ciężkiej pracy i wrodzonym predyspozycjom zdobył laury w konkursie recytatorskim. Interpretacja i recytacja tekstów zachwyciła członków szacownego jury, które zdecydowało o przyznaniu Bartoszowi Godyniowi I miejsca w 65. OKR - eliminacje powiatu krakowskiego.
Serdeczne gratulacje!


<< 1 z 76 >>

 

 

Szkoła Podstawowa w Czernej
Czerna 274
32 - 063 Krzeszowice