Dziś jest piątek, 05 czerwca 2020 r. Do konca roku szkolnego pozostalo80 dni
Szkoła
Nasz patron Historia szkoły Budynki i pomieszczenia Fotogaleria Oferta szkoły Dyrekcja Swietlica proponuje Pomoc pedagogiczna Biblioteka proponuje BIP Nauczyciele Sukcesy sportowe i inne Jadłospis Statut Rekrutacja Projekt edukacyjny Dziennik elektroniczny Przedszkole Pliki do pobrania przedszkole Pedagog Świetlica Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 Biblioteka Pliki do pobrania Kontakt
 
Czas ucieka!Dbaj o minuty, a godziny, dni i lata
same o siebie zadbają.
Bo sztuka życia, to mądre wykorzystanie czasu.

 
 
Ciekawe strony
Urzšd Miejski
Regulamin

 

Pogoda


 


 

Aktualności
 


INFORMACJA
DRODZY UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ!!!

UCZNIOWIE, KTÓRZY PROWADZILI ZESZYT LEKTUR PROSZENI SĄ O DOSTARCZENIE GO W PODPISANYM WORECZKU FOLIOWYM DO SEKRETARIATU SZKOŁY DO 17 CZERWCA 2020 R.

DYŻUR BIBLIOTEKI
BIBLIOTEKA SZKOLNA pełni dyżur w następujących dniach i o następujących godzinach:
WTOREK: godz. 9:00 – 10:00 klasa VIII
10:00 – 11:00 klasa VI
11:00 - 12:00 klasa IV
12:00-13:00 klasa V
ŚRODA: godz. 9:00 – 10:00 klasa II
10:00 – 11:00 klasa I
11:00 – 12:00 przedszkole
W tych godzinach poszczególne klasy zobowiązane są do zwrócenia podręczników oraz pozostałych książek do biblioteki.
Z uwagi na panującą epidemię, książki mają być w podpisanym worku foliowym.


KONSULTACJE
HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW
Harmonogram konsultacji dla uczniów poszczególnych klas jest dostępny u wychowawcy klasy oraz został wysłany do uczniów poprzez e- dziennik.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konsultacji proszeni są o zgłaszanie się przez e-dziennik indywidualnie do każdego nauczyciela.

Marzena Banaczyk-Niemiec
Dyrektor Szkoły

INFORMACJA
Zasady konsultacji w szkole oraz zasady organizacji zajęć
rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Czernej

I. Zasady konsultacji grupowych i indywidualnych w szkole
1. Konsultacje mają charakter dobrowolny.
2. Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców.
3. Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub
umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.
4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby.
5. Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji uwzględniają potrzeby uczniów oraz możliwości
organizacyjne szkoły; w pierwszej kolejności umożliwia się organizację konsultacjiz przedmiotów
zdawanych na egzaminach.
6. Harmonogram może być modyfikowany w miarę potrzeb.
7. Uczeń jest zobowiązany do udziału w konsultacjach, jeśli wcześniej zgłosił taką potrzebę.
8. Uczeń może zrezygnować z konsultacji najpóźniej do godz. 10.00 dzień przed wyznaczonym
terminem, wysyłając wiadomość do nauczyciela prowadzącego konsultacje.
9. Uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m2 na osobę w danym
pomieszczeniu, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami
w sali podczas konsultacji.
10. W szkole, w miarę możliwości, jest wyznaczona stała sala do konsultacji dla tej samej grupy.
11. Następne konsultacje, w tej samej sali i w tym samym dniu dla innych osób, dla nowej grupy,
mogą się odbywać po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych
i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
12. Jeżeli konsultacje trwają dłużej niż 45 minut nauczyciel organizuje 15 minutową przerwę.
13. Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad dotyczących dystansu i higieny.II. Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych
1. Zajęcia rewalidacyjne mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo dzieci/uczniów w nich zależy
od decyzji rodziców.
2. Terminy ustala nauczyciel prowadzący zajęcia w porozumieniu z rodzicami; o terminie lub
o zmianach terminu powiadamia dyrektora szkoły.
3. Dopuszcza się organizację 2 godzin zajęć rewalidacyjnych z uczniem/dzieckiem w jeden dzień;
w takiej sytuacji należy uwzględnić przerwy konieczne ze względu na higienę pracy oraz potrzebę
wykonania ewentualnych czynności dezynfekcyjnych.
4. W miarę możliwości należy używać osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz
informować dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób
dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia.
Marzena Banaczyk-Niemiec
Dyrektor Szkoły


<< 1 z 74 >>

 

 

Szkoła Podstawowa w Czernej
Czerna 274
32 - 063 Krzeszowice